จุลินทรีย์ EM

เพิ่มคำอธิบายภาพ

EM คืออะไร ?


ปัจจุบัน EM (ชื่อเต็ม Effective Microorganisms) ได้รับความนิยมขยายไปสู่ชาวโลก เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีพิษภัย มีแต่ประโยชน์ ถ้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมุ่งเน้นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้การขยายการใช้ EM ไปสู่เกษตรกรและองค์กรทั่วโลกแล้วกว่า 30 ประเทศ อาทิ International Nature Farming Reserch Center Movement (INFRC) JAPAN, EM Research Organization (EMRO) JAPAN, International Federation of Agriculture Movement (IFOAM) GERMANY เป็นต้น และ Califarnia Certified Organics Farmers ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกษตรธรรมชาติได้ให้คำรับรองเมื่อ ค.ศ.1993 ว่าเป็นวัสดุประเภทจุลินทรีย์ (Microbial Inoculants) ที่ปลอดภัยและได้ผลจริง 100%

สำหรับในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้นำไปวิเคราะห์แล้วรับรองว่า จุลินทรีย์ EM ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ จึงสามารถนำ EM ไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ ดังนี้

EM นำมาใช้ประโยชน์อย่างไร ?


หัวเชื้อ EM  หมายถึง การใช้จุลินทรีย์ (EM) จากโรงงานผลิต หรือผู้จำหน่ายที่ยังไม่ได้ทำการแปรสภาพซึ่งสามารถนำหัวเชื้อ EM มาใช้งานได้ดังนี้1. ใช้เป็นปุ๋ย

วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 10 ลิตร
วิธีใช้ ฉีด พ่น รด ราด ต้นไม้ให้ทั่วจากดิน ลำต้น กิ่ง ใบ และนอกทรงพุ่ม
อัตราการใช้ EM
พืช ผัก ฉีด พ่น รด ราด ทุก 3 วัน
ไม้ ดอก ไม้ประดับ เดือนละ 1 ครั้ง
ข้อควรระวังในการใช้ EM
ควรมีอินทรีย์วัตถุ เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ ปกคลุมด้วยเพื่อรักษาความชื้นและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไป


2. ใช้กับสัตว์

วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 200 ลิตร ให้สัตว์กินทำให้แข็งแรง
วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 10 ลิตร ใช้พ่นคอกให้สะอาดกำจัดกลิ่น
วิธีใช้ : EM สด 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับอาหารให้สัตว์กิน ใช้ในกรณีสัตว์เป็นโรคทางเดินอาหาร3. ใช้กับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ : ใส่ EM วันละ 1 ช้อนโต๊ะลงในโถส้วมทุกวัน หรือ สัปดาห์ละ 1/2 แก้ว ช่วยให้เกิดการย่อยสลาย ไม่มีกาก ทำให้ส้วมไม่เต็ม
วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 1 ลิตร  ฉีดพ่น ทุก 3 วัน เพื่อกำจัดกลิ่นอับในห้องน้ำ
วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 100 ลิตร เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ 5-7 วัน/ครั้ง เพื่อใช้กำจัดเศษอาหาร หรือทำปุ๋ยน้ำจากเศษอาหาร แก้ไขท่ออุดตัน ฉีดพ่นปรับอากาศในครัวเรือน
วิธีใช้ : ฉีด พ่น หรือ ราดลง EM 1 ลิตร : น้ำ 10 ลบ.ม. เพื่อ กำจัดกลิ่นในแหล่งน้ำ
วิธีใช้ : EM 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 1.5 ลิตร, 2 ลิตร หรือ 5 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อกลิ่นจากของแห้ง แข็ง มีความชื้นต่ำ แล้วแต่สภาพความแห้ง หรือความเหม็น

ทำไม EM จึงช่วยได้ ?EM กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มจุลินทรีย์นี้ได้รับการคัดและเลือกสรรเป็นอย่างดีจากธรรมชาติที่มี ประโยชน์ต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมารวมกัน ถึง 5 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกเชื้อราที่มีเส้นใย (Filamentous fungi)

ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการย่อยสลาย สามารถทำงานได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจน มีคุณสมบัติต้านทานความร้อนได้ดี ปกติใช้เป็นหัวเชื้อผลิตเหล้า ผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ

กลุ่มที่ 2 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกสังเคราะห์แสง (Photosynthetic microorganisms)

ทำหน้าที่สังเคราะห์สารอินทรีย์ให้แก่ดิน เช่น ไนโตรเจน กรดอะมิโน (Amino acids) น้ำตาล (Sugar) วิตามิน (Vitamins) ฮอร์โมน (Hormones) และอื่น ๆ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดิน

กลุ่มที่ 3 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก (Zynogumic หรือ Fermented microorganisms)

ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ต้านทานโรค (Diseases resistant) เข้าสู่วงจรการย่อยสลายได้ดี ช่วยลดการพังทลายของดิน ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดของพืชและสัตว์ สามารถบำบัดมลพิษในน้ำเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่าง ๆ ได้

กลุ่มที่ 4 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixing microorganisms)

มีทั้งพวกที่เป็นสาหร่าย (Algae) และพวกแบคทีเรีย (Bacteria) ทำหน้าที่ตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ เพื่อให้ดินผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต เช่น โปรตีน (Protein) กรดอินทรีย์ (Organic acids) กรดไขมัน (Fatty acids) แป้ง (Starch หรือ Carbohydrates) ฮอร์โมน (Hormones) วิตามิน (Vitamins) ฯลฯ

กลุ่มที่ 5 : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกสร้างกรดแลคติก (Lactic acids)

มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศหายใจ ทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพดินเน่าเปื่อย หรือดินก่อโรคให้เป็นดินที่ต้านทานโรค ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชที่มีจำนวนนับแสนหรือทำให้หมด ไป นอกจากนี้ยังช่วยย่อยสลายเปลือกเมล็ดพืชช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีและแข็งแรงกว่า ปกติอีกด้วย

EM มีลักษณะเป็นอย่างไร?


EM เป็นจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์หรือเรียกว่ากลุ่มธรรมะ ดังนั้นเวลาจะใช้ EM ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่า EM เป็นสิ่งมีชีวิต และมีลักษณะดังนี้

ต้องการที่อยู่เหมาะสม ไม่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไปอยู่ในอุณหภูมิปกติ
ต้องการอาหารจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาล รำข้าว โปรตีน และสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีและยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้
เป็นตัวเอื้อประโยชน์แก่พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
EM จะทำงานในที่มืดได้ดี ดังนั้นควรใช้ช่วงเย็นของวัน
เป็นตัวทำลายความสกปรกทั้งหลาย

ดูแลรักษา EM อย่างไร ?


หัวเชื้อ EM สามารถเก็บได้นานประมาณ 1 ปี โดยปิดฝาให้สนิท
อย่าทิ้ง EM ไว้กลางแดด และอย่าเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกติ
ทุกครั้งที่แบ่งไปใช้ต้องรีบปิดฝาให้สนิท เพื่อไม่ให้เชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ในอากาศที่เป็นโทษเข้าไปปะปน
การนำ EM ไปขยายต่อ ควรใช้ภาชนะที่สะอาดและใช้ให้หมดในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อสังเกตของ EM


• หาก EM เปลี่ยนเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็นเน่า ถือว่า EM ตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ให้นำ EM ที่เสียผสมน้ำรดกำจัดหญ้าและวัชพืชที่ไม่ต้องการได้

• กรณีเก็บไว้นาน ๆ จะมีฝ้าขาวเหนือผิวน้ำ แสดงว่า EM พักตัว เมื่อเขย่าภาชนะฝ้าขาวจะสลายตัวกลับไปอยู่ในน้ำเหมือนเดิมนำไปใช้ได้

• เมื่อ นำไปขยายเชื้อในน้ำและกากน้ำตาล จะมีกลิ่นหอม และเป็นฟองขาว ๆ ภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่มีฟอง น้ำนิ่งสนิทแสดงว่าการหมักขยายเชื้อยังไม่ได้ผล

EM ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ

ตั้งแต่ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการผลิต ลดการใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษและสารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้สุขภาพผู้ผลิต และผู้บริโภคแข็งแรง

EM หาได้จากไหน?


สั่งซื้อได้ที่
CLICK  INBOX FACEBOOK
TEL.      CLICK ฝ่ายขาย

ขอบคุณข้อมูลจาก emro-asia
Share This Post :
Tags :

หน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน