วิธีดูแลรักษา & การตัดหน่อไผ่ตงลืมแล้ง


หลักการดูแลรักษาไผ่ตงลืมแล้ง


ไผ่ตงลืมแล้งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ หากแต่การปลูกจะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตออกได้ตรงตามความต้องการคือ น้ำ ธาตุอาหาร และ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 
1. การให้น้ำ

1-3 เดือนแรก รดน้ำวันเว้นวัน เนื่องจากต้นไผ่ต้องการน้ำมากเพื่อใช้ในการตั้งกอไผ่ สวนเกษตรวีกรีนแนะนำให้ปลูกในฤดูฝน หากวันไหนตกก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำ ดังนั้นการปลูกไผ่ตงลืมแล้งในฤดูฝนจึงช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการดูแลแปลง  แต่ถ้าหากฝนทิ้งช่วงนาน จึงค่อยให้น้ำช่วย 
หลังจากหมดฝนแล้ว ต้องคอยรดน้ำให้เสมออย่าปล่อยให้ขาดน้ำนาน ระยะ1-6 เดือนหลังลงดินต้นจะไผ่ยังเลี้ยงตัวเองได้ไม่ดี หากขาดน้ำอาจตายได้ เมื่อต้นไผ่อายุ 6-8 เดือนขึ้นไปแล้ว จะแข็งแรง เลี้ยงตัวเอง และทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีขึ้น

2. การใส่ปุ๋ย     

3 เดือนแรกต้นไผ่สามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือพืชตระกูลถั่วที่เคล้าไปกับดินที่ปลูกได้  เมื่อพ้นเดือนที่ 3 จำเป็นต้องมีการพรวนดินและเติมปุ๋ยรอบๆกอ ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง ครั้งละประมาณ2-3กก. ลักษณะกอ หน่อค่อนข้างเล็ก แนะนำให้รดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อให้ดินชุ่มชื้นและดินอุดมสมบูรณ์ดีพอเพียง จะช่วยให้หน่อปีต่อไปโตขึ้น หรืออาจสลับใส่ 46-0-0 ประมาณ2-3กำมือ/กอ/เดือน จะทำให้ไผ่เกิดหน่อปริมาณมากตลอดปี
เดือนที่7 ให้เริ่มตัดแต่งกอ พรวนดิน กำจัดวัชพืช หากปลูกมาแล้วแนะนำว่าเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนับเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นช่วงปลายฝนที่ดินยังไม่แห้งแข็ง

3. การไว้ลำและการตัดแต่งกอไผ่ตงลืมแล้ง

ไผ่ตงลืมแล้งจะเริ่มแตกหน่อประมาณ 2-3  หน่อเมื่อปลูกได้ประมาณ  3-4 เดือน  ให้ปล่อยเป็นลำต่อไป
ให้ตัดลำที่เล็ก แคระแกรนออกไป ไม่ต้องเสียดาย เหลือไว้เฉพาะลำที่ใหญ่ไว้เป็นลำแม่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้วตัดทิ้งให้หมด โดยต้องตัดให้จมดิน อย่าให้มีตาเหลืออยู่เพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์อีก  และให้ตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กๆ ที่ขึ้นบริเวณโคนของลำแม่ออก เพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้น

ไผ่ตงลืมแล้งจะเริ่มแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 5-6  หน่อ เมื่อต้นไผ่อายุได้ประมาณ 7-8 เดือน
ปล่อยให้ไผ่เป็นลำต่อไป อย่าเพิ่งตัดหน่อ

หากออกหน่อเยอะกว่านั้น ให้เลือกเอาหน่อที่สมบูรณ์ไว้ โดยเฉพาะหน่อที่เบียดกันให้ตัดออกไป
หลักการดูแลกอไผ่ง่ายๆเพียงแค่ ตัดหน่อเน่า-ลำคดเอียง-แคระแกร็น-กิ่งแขนงเล็กๆทิ้ง-รักษาลำไผ่ใหญ่ไว้ประมาณ 5-6ลำ  จากนั้นจึงเริ่มตัดหน่อ


การตัดหน่อไม้ไผ่กิมซุง

เริ่มตัดจากกลางกอก่อนแล้วขยายออกมารอบนอกกอรักษาหน่อที่อวบใหญ่และอยู่ในลักษณะที่จะขยายออกเป็นวงกลมไว้ เพื่อให้เจริญไปเป็นลำแม่ ซึ่งจะทำให้กอใหญ่ขึ้น พร้อมกับแทงหน่อมากขึ้นต่อไป การตัดแต้งกอนี้จะทำให้ตัดหน่อและดูแลรักษากอไผ่ง่ายขึ้น

ควรตัดแต่งกอไผ่ตงลืมแล้งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี เพราะไผ่ตามธรรมชาติกำลังออกหน่อ หน่อไม้ล้นตลาดมากราคาตกเยอะ ประมาณต้นเดือนตุลาคม จึงค่อยใส่ปุ๋ยคอกและน้ำเพื่อเร่งการออกหน่อในช่วงปลายฤดูหนาว กระทั่งตลอดฤดูแล้ง ตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนเมษายน ที่ราคาหน่อไม้ปรับตัวสูงขึ้นสุงสุด

4. เทคนิคบังคับไผ่ตงลืมแล้งให้เกิดหน่อไม้มากขึ้น
 
นอกจากใส่ปุ๋ยไผ่ตงลืมแล้งแทงและปฏิบัติดูแลตามวิธีปกติแล้ว ยังมีวิธีกระตุ้นให้ไผ่ตงลืมแล้งแทงหน่อมากขึ้น

4.1 เทคนิคการสุมไฟ

เดือนที่เหมาะสม: ปลายเดือนมกราคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งลงสงบและพื้นดินไม่เปียกชื้น

วิธีการ: รวบรวมใบไผ่ กิ่งแขนง กาบใบ มากองให้ห่างจากกอ ประมาณ 1 เมตร แล้วจุดไฟเผา คอยพรมน้ำช่วย

ข้อควรระวัง: ต้องมีคนเฝ้ากองไฟตลอดเพราะไฟอาจไหม้แปลงไผ่ได้


ประโยชน์: การสุมไฟก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ ที่ทำให้ไผ่ตงลืมแล้งพักตัว เมื่อไผ่ตงลืมแล้งพักตัวนานขึ้น เวลาเข้าฤดูฝนหรือรดน้ำเพื่อทำหน่อ ไผ่ตงลืมแล้งจะแทงหน่อมากขึ้น ทั้งยังช่วยในการกำจัดโรคและแมลงไปในตัว

4.2 เทคนิคทรมานต้น

เดือนที่เหมาะสม:  กรกฎาคม ถึง กันยายน ซึ่งดินไม่แข็งและชุ่มชื้นเต็มที่

ประโยชน์: เป็นการทำลายรากแก่เพื่อให้แตกรากใหม่ กอไผ่ตงลืมแล้งจะดูดซึมน้ำ ปุ๋ย และธาตุอาหาร ดีขึ้นทำให้ไผ่ตงลืมแล้งออกหน่อมากขึ้น

ข้อควรระวัง: การบังคับไผ่ตงลืมแล้งให้แทงหน่อนอกฤดูปกติ แปลงไผ่ต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอเท่านั้น 

5. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูของไผ่ตงลืมแล้ง

ปกติไม่มีการระบาดรุนแรงของโรคและแมลงในสวนไผ่กิมซุง จะมีก็เพียงแมลงที่เข้าทำลายใบอาทิ หนอนผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น อาการที่พบคือใบแหว่ง พบใบไผ่ม้วนแต่ไม่ค่อยสร้างความเสียหายนัก    แมลงที่เข้าทำลายหน่ออ่อนจำพวกแมลงปากเจาะ อาทิ หนอนด้วงเจาะหน่อไผ่, ด้วงกินหน่อ, ด้วงงวงเจาะกิ่ง , เพลี้ยอ่อนและมวนดูดน้ำเลี้ยง


การควบคุมและกำจัดสามารถกระทำได้หลายวิธี อาทิ ใช้สารปราบศัตรูพืชกลุ่มผสมน้ำราด เช่น มาลาไทออน ผสมน้ำราดที่หน่อและเหง้า ภายหลังที่หน่อเริ่มแตกจากตาของเหง้าปล้องแล้วหากพบเพลี้ยแป้งเกิดขึ้นตามข้อไผ่อ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกละลายน้ำราด ถ้าพบจำนวนมากแนะนำให้ใช้สารเคมีแบบอ่อน เช่น เซฟวิน

• ใช้สารปราบศัตรูพืชกลุ่มเป็นเกล็ด เช่น ฟูราดาน ภูไมด์ หว่านลงที่ดิน แต่อย่านำหน่อไปบริโภคภายใน 60 วัน
• ใช้สารปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ เช่น สารสะเดา สารสกัดโลติ๊น สารสกัดจากใบยาสูบ
• ใช้วิธีการทางกายภาพ เช่น การลิดกิ่ง ตัดลำแก่ที่เป็นที่อยู่ของดักแด้ออก โดยนำมาทำลาย
• หรือขายไผ่ตงลืมแล้งมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ค่อยมีโรคพืชมารบกวน

6. การตัดหน่อ

 
ไผ่ตงลืมแล้งจะแทงหน่อตลอดปีแต่จะดกมากเมื่อเข้าฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) การตัดหน่อจะตัดเมื่อหน่อยาวประมาณ 25-30 ซ.ม. โดยใช้เสียมหางปลาตัดหน่อบริเวณกาบใบที่ 3 จากโคนหน่อ เพื่อเหลือตาไว้ 2-3 ตา สำหรับแตกหน่อใหม่

หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งที่ตัดไว้นาน ๆ จะทำให้ความหวานของหน่อลดลง ดังนั้น ควรตัดหน่อแล้วรีบขายทันที   โดยเริ่มตัดหน่อจากกลางกอก่อน แล้วขยายวงออกมารอบนอกกอ ส่วนหน่อที่อวบใหญ่อยู่ด้านนอกมีทิศทางขยายออกเป็นวงกลม ให้การรักษาไว้เพื่อให้เป็นลำแม่สำหรับเลี้ยงหน่อไม้ต่อไป


กิ่งพันธุ์จากวีกรีนได้รับการอนุบาลให้ระบบรากแข็งแรงจนแตกใบเลี้ยง
มั่นใจได้ถึงคุณภาพของกิ่งพันธุ์ไผ่ที่จะได้รับ จนถึงมือผู้ปลูก

🌿🌿 วีกรีนให้คำปรึกษาการทำไผ่นอกฤดู
🌿🌿 วีกรีนมีแปลงไผ่ให้ท่านได้มาเยี่ยมชม
🌿🌿 วีกรีนช่วยสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องทุกท่าน
🌿🌿 วีกรีนดูแลด้วยความใส่ใจด้วยทีมงานมืออาชีพยินดีให้คำปรึกษาครับ

จำหน่ายกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง จัดส่งกิ่งไผ่ทั่วประเทศ
สั่งซื้อได้ที่
CLICK  INBOX FACEBOOK
TEL.      CLICK ฝ่ายขาย
Share This Post :
Tags : , , ,

หน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน