วิธีปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

   หลักการปลูกไผ่กิมซุง

  "ดินชุ่มชื้น - น้ำท่วมไม่ขัง - เน้น  
   ธาตุอาหารบำรุงกลุ่มไนโตรเจน"

 
  เทคนิคปลูกกิ่งพันธุ์ให้รอด ฝังเฉียง 45 องศา+ข้อล่างสุดของกิ่งพันธุ์อยู่เหนือดิน 0.5 ซม. เพราะไผ่แตกหน่อขยายกอทางข้อ "


หมายเหตุ  หากไม่มีระบบน้ำในหน้า
   แล้งเช่น ฤดูหนาว ฤดูร้อน ทางสวน
   เกษตรวีกรีนแนะนำให้ปลูกต้นฤดู
   ฝน ประมาณพฤษภาคม – สิงหาคม

 


ขั้นตอนการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
ขั้นตอนที่ 1 ใช้กิ่งพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งกี่ต้นดี ?

1.1. ระยะมาตรฐาน วิธีคำนวณ
- ระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร
- ระยะห่างระหว่างแถว  4 เมตร

1.2. หลักการคำนวณ
400 ตารางวา  =   1 ไร่  หรือ 1,600 ตาราเมตร   
จะมีพื้นที่ขนาด กว้างXยาว =   40 เมตร X 40เมตร
ต้องการปลูกระยะระหว่างแถว 4 เมตร ต้องใช้กิ่งพันธุ์ไผ่  40/4 = 10ต้น    
ต้องการปลูกระยะระหว่างต้น  3 เมตร ต้องใช้กิ่งพันธุ์ไผ่  40/3 = 12 ต้น
เพราะฉะนั้น พื้นที่  1   ไร่   จะใช้ต้นไผ่   ( 10 X 12  ต้น)    =    120   ต้น

1.3. คิดปริมาณกิ่งพันธุ์ไผ่ง่ายๆคือ
1 งาน ใช้กิ่งพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งประมาณ  30 กิ่งพันธุ์
2 งาน ใช้กิ่งพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งประมาณ  60 กิ่งพันธุ์
3 งาน ใช้กิ่งพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งประมาณ  90 กิ่งพันธุ์
4 งาน ใช้กิ่งพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งประมาณ 120 กิ่งพันธุ์

สิ่งที่สำคัญ เน้นย้ำ!
จากประสบการของผู้ขายพบว่าการปลูกต้นไม้ปริมาณมาก แน่นอนว่าจะต้องมีบางต้นที่ตาย สำหรับการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ควรซื้อไผ่ติดไปเพื่อปลูกซ่อมประมาณ ร้อยละ 5 เช่น 1 ไร่ 100 ต้น คสรสั่งซื้อ 105-110 ต้น

สั่งซื้อได้ที่
CLICK  INBOX FACEBOOK
TEL.      CLICK ฝ่ายขาย

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมพื้นที่ให้พร้อม
2.1. ตัดต้นไม้ใหญ่ๆในแปลงพร้อมขุดตอไม้ออก
ตอไม้เหล่านั้นจะไปแย่งอาหารและน้ำที่จะไปเลี้ยงไผ่ตงลืมแล้งที่จะนำลงไปปลูก
 ดังนั้นควรถอนออกให้หมด

2.2. ไถดินหยาบๆ

แนะนำให้ใช้ผาน 3 ไถแล้วตากแดด 5-7 วัน
ให้ดินแห้งเพื่อกำจัดเชื้อโรคและวัชพืช

2.3. ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์

ปลูกพืชพืชตะกูลถั่ว อาทิ ปอเทือง ถั่วลิสง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า พอต้นโตออกดอกแล้วจึงไถกลบแนะนำให้ใช้ผาน 7 ไถดิน  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน เนื่องจากพืชตระกูลถั่วมีเชื้อไรโซเบียมซึ่งช่วยตรึงแก๊สไนโตรเจนไว้ในดินได้มาก  ช่วยเร่งการเติบโตของต้นไผ่ หากปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรองพื้นหลุมด้วยคอกตอนปลูก


2.4. หากไม่ได้ปลูกพืชตระกูลถั่วให้ไถดินให้ละเอียด แนะนำให้ใช้ผาน 7 ไถดิน  แต่ให้รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกเมื่อปลูกไผ่ตงลืมแล้ง


ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

3.1 ขุดหลุมปลูก
- ดินร่วน (กว้างxยาวxลึก 30x30x30 เซนติเมตร)
- ดินเหนียว (กว้างxยาวxลึก 25x25x25 เซนติเมตร)        
- ดินถ้าเป็นร่วนปนทราย (กว้างxยาวxลึก 20x20x20 เซนติเมตร)
        
หมายเหตุ อาจใส่ฟูราดานประมาณ 1 ช้อนชาเพื่อป้องกันปลวก

3.2 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก

ผสมดินกับปุ๋ยคอกประมาณ 2 กำมือให้เข้ากันรองก้นหลุมด้วยดินที่ผสมปุ๋ยคอกแล้วให้สูงจากดินก้นหลุม ประมาณ 10-15 ซม.

3.3 วางต้นกล้าไผ่ตงลืมแล้ง

ฉีกถุงปลูกพลาสติกออก วางต้นกล้าไผ่ตงลืมแล้งลงไปในหลุมเอียงประมาณ 50-60 องศา เพื่อหน่อต่อไปจะได้แทงขึ้นตรงและเร็ว แล้วกลบดินจนพูน สำคัญมาก! ให้รดน้ำและอัดดินให้แน่น เมื่อดินล่างแน่นแล้วให้กลบดินทั้งหมดลงไป จากนั้นพูนดินบริเวณโคนกิ่งไผ่ให้เป็นเนินสูงเล็กน้อย

3.4 ป้องกันกิ่งพันธุ์ไผ่หักจากแรงลม

กรณีลมแรงมากให้ปักไม้เป็นหลักยึดกิ่งพันธุ์ไผ่ไว้ให้แน่น ใช้เชือกฟางเส้นบางๆ หรือเชือกกล้วยมัดให้แน่น  หากลมไม่แรงมากก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้

3.5 รดน้ำ

รดน้ำให้ชุ่มเมื่อดินยุบตัวแล้วจะเสมอกับพื้นที่ปลูกพอดี

3.6 พรางแสง

กรณีไม่ได้ปลูกในฤดูฝน ใช้ทางมะพร้าวช่วยพรางแสงแดดจนกว่าต้นกล้าจะมีใบใหญ่ และตั้งตัวได้ แล้วจึงค่อยเอาออก (หากปลูกในฤดูฝนก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้)


กิ่งพันธุ์จากวีกรีนได้รับการอนุบาลให้ระบบรากแข็งแรงจนแตกใบเลี้ยง
มั่นใจได้ถึงคุณภาพของกิ่งพันธุ์ไผ่ที่จะได้รับ จนถึงมือผู้ปลูก

🌿🌿 วีกรีนให้คำปรึกษาการทำไผ่นอกฤดู
🌿🌿 วีกรีนมีแปลงไผ่ให้ท่านได้มาเยี่ยมชม
🌿🌿 วีกรีนช่วยสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องทุกท่าน
🌿🌿 วีกรีนดูแลด้วยความใส่ใจด้วยทีมงานมืออาชีพยินดีให้คำปรึกษาครับจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง จัดส่งกิ่งไผ่ทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ โทร. 093-3257788 086-8676198
Share This Post :
Tags : , ,

หน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน