ปุ๋ยมูลไส้เดือน (เกรดพรีเมี่ยม)ปุ๋ยมูลไส้เดือน (VERMICOMPOST) คือ ?

ปุ๋ยมูลไส้เดือน (VERMICOMPOST) เป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วย่อยสลาย ด้วยเอนไซม์ในลำไส้ของไส้เดือน แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวาร ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดำ มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณสูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมาก

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดีอย่างไร ?1. โครงสร้างปุ๋ยมูลไส้เดือน

เป็นเม็ดร่วนละเอียด สีดำออกน้ำตาล โปร่งเบา อุดมด้วยอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี จุความชื้นสูง เมื่อใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น กักเก็บความชื้นได้มากขึ้น ระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น ร่วนซุยขึ้น รากพืชแพร่กระจายได้กว้างขึ้น

กรณีผสมดินที่เป็นดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้น และธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำ

2. มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

ปุ๋ยมูลไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชที่ปลูก

3. ช่วยเพิ่มฟอสฟอรัสในดิน

ปุ๋ยมูลไส้เดือนกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสร้างเอนโซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช อาทิ เอ็นไซม์ฟอสฟาเตส ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประมาณฟอสฟอรัสในดิน

4. มีธาตุอาหารอยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

การย่อยด้วยเอ็นไซม์ในลำไส้ของไส้เดือนทำให้อินทรียวัตถุเหล่านั้น ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ อาทิไนโตรเจน ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป ไนเตรท หรือ แอมโมเนีย ฟอสฟอรัส ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป ฟอสเฟต โพแทสเซียม ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้

5. ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีสารประกอบของกรดฮิวมิค

กรดฮิวมิคเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ

6. มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อพืช

ปุ๋ยมูลไส้เดือนอุดมไปด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ฮอร์ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พืชแตกใบ แตกตา แตกยอดได้เร็ว

7. พืชได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอต่อเนื่อง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ ทำให้ประหยัดปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างไรดี ?


1. ใช้ผสมวัสดุปลูก


เราสามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้ วัสดุปลูกที่ได้จะมีธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณที่เจือจางและอยู่ในรูปพร้อมใช้ ซึ่งจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นกล้าพืชในการเจริญเติบโตระยะแรก อีกทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนมีโครงสร้างโปร่งเบาระบายน้ำและอากาศได้ดี จุความชื้นได้สูง จึงทำให้ต้นกล้าพืชเจริญเติบโตได้เร็ว เพราะรากสามารถชอนไชได้ดีมาก

การนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้เป็นวัสดุปลูก ควรจะนำมาผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ก่อน เนื่องจากปุ๋ยมูลไส้เดือนจะประกอบด้วยอินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ และมีอนุภาคของดินอยู่น้อย ดังนั้นจึงควรนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้มาผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆก่อน จะได้ผลดีกว่าและสิ้นเปลืองน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพียงอย่างเดียว


2. กระตุ้นการออกดอก


การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับจะส่งเสริมให้พืชออกดอกได้ดีมากเนื่องจาก จุลินทรีย์ในปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถสร้างเอนไซม์ฟอสฟาเตสได้ จึงทำให้วัสดุปลูกนั้นมีปริมาณของฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พืชออกดอกได้ดียิ่งขึ้น

ปริมาณการใช้งาน
ประเภทพืช
อัตราและวิธีการใช้
พืชสวนประดับ
- ไม้ดอก เช่น โป๊ยเซียน เบญจมาศ  มะลิ กุหลาบ ดาวเรือง  ผีเสื้อ  บีโกเนีย ฯลฯ
- ไม้ประดับ เช่น  โกสน แสงจันทร์ บอนสี   เดหลี  ฤาษี  เฟิร์น ฯลฯ
กระถาง  -  ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรอบโคนต้นพืชในกระถางอัตรา 200-300 กรัม/กระถาง  ทุก 7-15 วันร่วมกับการรดน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่เจือจางน้ำ 5 เท่า
แปลง  -  ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนบริเวณผิวหน้าดิน หรือ ผสมดินในระหว่างการเตรียมดิน  อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ตารางเมตรแล้วคลุมด้วยฟางข้าว  ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดินโดยเจือจางน้ำ 5 เท่า รดทุก 7 วัน
  
พืชผักสวนครัว
ผักกาดหอม  ผักคะน้า    ผักกวางตุ้ง  กะหล่ำปลี ผักบุ้ง แตงกวา  ถั่วฝักยาว  หัวผักกาด  หอม กระเทียม  
หัวผักกาด  บวบฯลฯ
แปลง  -  ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนบริเวณผิวหน้าดิน หรือ ผสม ดินในระหว่างการเตรียมดิน  อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ตารางเมตรแล้วคลุมด้วยฟางข้าว  ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดินโดยเจือจางน้ำ 5 เท่า รดทุก 7 วันไม้ผล
 ลิ้นจี่  ลำไย ลางสาด ทุเรียน ส้ม  มะนาว  องุ่น  พุทรา ชมพู่ มะม่วง เงาะ ฯลฯขนาดทรงพุ่มต้นน้อยกว่า 1 เมตร 
-  พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรอบโคนต้น  อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น1-5 เมตร  
-  พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรอบโคนต้น  อัตรา 5-15 กิโลกรัม/ต้นมากกว่า 5 เมตร 
-  พรวนดินรอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรอบโคนต้น  อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ต้น          
ทุกสูตร  ใส่ซ้ำทุก 4 เดือน หรือในช่วงสร้างตาดอกใช้ร่วมกับนำหมักมูลไส้เดือนดิน โดยเจือจางน้ำ 2 เท่า  รดรอบโคนต้นทุกเดือน
พืชไร่
ข้าวโพด  ถั่วเขียวอ้อย มันสำปะหลัง  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง ข้างฟ่าง ฯลฯ
- ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนในระหว่างไถพรวนดินอัตรา  500 กิโลกรัม/ไร่ หรือโรยแถวปลูกในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ตารางเมตร  ใส่ 1 ครั้งต่อการปลูกพืช 1 รอบ  ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน  โดยเจือจางน้ำ 2 เท่า  แล้วรดน้ำ 2 ครั้ง  ต่อการปลูกพืช 1 รอบ
กล้วยไม้
-  ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมวัสดุปลูกกล้วยไม้ 1: 10 (ในกรณีที่ปลูกบนวัสดุปลูก) ใช้ร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเจือจาง 10 เท่า  ฉีดพ่นทางใบ-  ฉีดพ่นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เจือจางน้ำ 10 เท่า  ทางใบและรากกล้วยไม้ (ในกรณีกล้วยไม้ระบบรากอากาศ)
นาข้าว- ใส่ในนาข้าวระหว่างไถคราดก่อดำกล้าในอัตรา 1 ตัน/ไร่  และใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน 0.5 ตัน/ไร่  ร่วมกับเติมน้ำหมักมูลไส้เดือนดินก่อนข้าวออกดอกโดยไม่ต้องเจือจาง 0.5 ลิตร/ตารางเมตร

สนใจสั่งซื้อ ปุ๋ยมูลไส้เดือน จากสวนเกษตรวีกรีน
กรุณาติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา ณ ปัจจุบันได้ที่
โทร. 093-3257788, 092-9397377, 086-545-0877
Share This Post :
Tags :

หน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน