ปลูกไผ่ไม่หวั่นภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหยดปลูกไผ่ไม่หวั่นภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหยด

ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและน้ำน้อยลงทุกวัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกษตรคือ"น้ำ"ยิ่งนับวันยิ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรยุคใหม่จึงนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการน้ำ  

ระบบน้ำหยด คำตอบที่ใช่
ลงทุนไม่สูง ประหยัดแรงงานในการรดน้ำต้นไม้ ควบคุมปริมาณน้ำได้ตามความต้องการของพืช ดูแลแปลงได้ง่าย ให้ปุ๋ย ธาตุอาหาร ทางระบบน้ำได้

สวนเกษตรวี กรีน ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสวนไผ่กิมซุง ตงลืมแล้ง เดิมต้องพึ่งพาน้ำฝนมาตลอด แต่ภาวะภัยแล้งในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ
ปีที่ผ่านมาสวนไผ่กิมซุง วี กรีน จึงได้นำระบบน้ำหยดมาใช้ร่วมกับการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง โดยลงทุนเพียงค่าท่อพีอี ค่าปั้มน้ำ ค่าถังเก็บน้ำ ชุดตั้งเวลาอัตโนมัติ ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในร้านวัสดุก่อสร้าง ผลที่ได้คุ้มค่ามาก เพราะสามารถบังคับให้ไผ่กิมซุงแล้งออกหน่อในหน้าแล้งได้ จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาท หากจำหน่ายในฤดูฝนจะจำหน่ายได้เพียงโลละ 10 บาทเท่านั้น จึงคุ้มค่าต่อการวางระบบปัจจุบันสวนไผ่กิมซุง วี กรีน กำลังขยายระบบน้ำหยดให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกไผ่กิมซุงเกือบทั้งหมด โดยมีเทคนิคสำคัญ คือ ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ตามสภาพอากาศและสภาพดิน เน้น “ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า” โดยฤดูแล้งจะให้น้ำทุกวันในระยะเร่งหน่อ และจะหยุดให้น้ำในฤดูฝน เพราะปริมาณน้ำในธรรมชาติมีเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบน้ำหยดมีประสิทธิภาพ จึงต้องมั่นตรวจสอบระบบน้ำหยด การอุดตัน  ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไผ่ทุกต้นในแปลงจึงจะได้รับน้ำเสมอเท่ากัน สอดคล้องกับต้นไผ่กิมซุงในระยะต่างๆ ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกไผ่กิมซุงได้ตลอดทั้งปี ลดการปลูกซ่อมหลังการปลูก
ระบบน้ำหยดลดแรงงานในการดูแลต้นไผ่ เพราะสามารถให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ อีกทั้งน้ำจะหยดแค่บริเวณโคนต้นวัชพืชรอบกอจึงน้อยลง  ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช รวมทั้งยาฆ่าแมลง เนื่องจากต้นไผ่กิมซุงที่ได้รับน้ำสม่ำเสมอจะสมบูรณ์แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลงได้ดี ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น 

ปัจจุบันสวนไผ่กิมซุง โดยสวนเกษตร วี กรีน ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดให้ผู้สนใจสามารถศึกษาระบบน้ำหยดได้ที่แปลงในวันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00 น.

สวนเกษตร วี กรีน พันธุ์ไผ่กิมซุง ตงลืมแล้ง หน่อไม้ น้ำส้มควันไม้ จุลินทรีย์EM สามารถเลือกกิ่งพันธุ์ไผ่สวยๆได้ที่แปลงไผ่วีกรีนหรือทางออนไลน์ได้ทาง

FACEBOOK   Share This Post :
Tags :

หน่อไม้ไผ่กิมซุง ไผ่ตงลืมแล้ง

บทความยอดนิยม

Social Media

ลุ้นโชคทองกับสวนเกษตร วี กรีน